12 mei 2021

voorbereidingen voor de bouw starten

De SDE++ subsidie voor zonnepark Sunspace is verleend. Dat betekent dat we de voorbereidingen voor de bouw van dit zonnepark kunnen starten.

ontwerp zonneproject Sunspace aan deVoorsterweg te Marknesse

Deze week ontving het project bericht dat de subsidie Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++) door de Rijksoverheid is toegekend voor zonnepark Sunspace. Deze subsidie is bedoeld voor bedrijven en (non-)profitinstellingen en zorgt ervoor dat de energietransitie in Nederland haalbaar en betaalbaar blijft. Deze subsidie is nodig om het zonnepark te kunnen bouwen. Nu er zekerheid is over de subsidie, is duidelijk dat het zonnepark gefinancierd kan worden en kan er gestart worden met de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw.

Volgend jaar gaan we bouwen
De volgende stap is het verder uitwerken van het ontwerp van het zonnepark en de netaansluiting. Daarnaast gaan we contracten afsluiten met aannemers om het zonnepark te bouwen. Als alles volgens plan verloopt, start volgend jaar de aanleg van het zonnepark. Als we meer weten wanneer de eerste bouwactiviteiten plaatsvinden, leest u dat op deze website.

Als eerste op de hoogte met onze nieuwsbrief
Maar het is nog makkelijker om u in te schrijven voor de digitale nieuwsbrief. Tijdens de aanleg van het zonnepark ontvangt u dan regelmatig een nieuwsbrief waarin wij u meer te vertellen over de voortgang.

Ook ontvangt u tijdens de bouwfase meer informatie over de mogelijkheden om mee te profiteren van de opbrengsten van het zonnepark. U kunt dan investeren in het zonnepark via obligaties met een vaste rente. Niet alleen goed dus voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee! Omwonenden krijgen voorrang bij de inschrijving.