9 november 2023

eerste zonnepaneel geplaatst, nog 73.999 te gaan.

In mei 2023 werd gestart met het bouwklaar maken van het 250.000 m2 grote terrein. Er werden 12.000 funderingspalen geslagen en de onderconstructie werd opgebouwd. Inmiddels is het eerste paneel gezamenlijk geplaatst. Samen met alle betrokken partijen werd deze mijlpaal gevierd.

 

Zonnepark Sunspace is een initiatief van Stichting Energieneutraal Noordelijk Flevoland (SENF) en energie- en grondstoffenbedrijf HVC. Het is het grootste zonnepark van HVC tot nu toe en levert een belangrijke bijdrage aan een energieneutrale gemeente Noordoostpolder. Het zonnepark wordt aangelegd op het terrein van NLR, het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum in Marknesse.

opening sunspace
Nu de panelen worden geplaatst, zijn er nog een paar stappen te nemen voordat het zonnepark opent. Eind november wordt gestart met het plaatsen van omvormers en het aanleggen van kabels. Hierna worden onder andere het schakelstation en de transformatorstations geplaatst. Uiteindelijk wordt alles aangesloten en getest.

CO2 vermijden
Vanaf het voorjaar van 2024 wekken de 74.000 zonnepanelen, met een vermogen van 46 MWp, jaarlijks circa 43 miljoen kilowattuur groene zonnestroom op. Dat is genoeg om 17.000 huishoudens van duurzame stroom te voorzien en ruim 18.000 ton CO2 uitstoot te vermijden.

bestaande netaansluiting
Wat het zonnepark uniek maakt, is dat het gebruikmaakt van de bestaande netaansluiting van de Duits-Nederlandse Windtunnels (DNW), op het terrein van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR). De netaansluiting wordt op deze manier gedeeld met meerdere gebruikers. Zo wordt er slim gebruik gemaakt van bestaande netinfrastructuur. En omdat er geen nieuwe aansluiting gerealiseerd hoeft te worden, wordt er minder beslag gelegd op de beperkte capaciteit bij de netbeheerders.

inwoners profiteren mee
Een belangrijk uitgangspunt bij de realisatie van duurzame energie projecten van HVC is dat bewoners meeprofiteren van de opbrengsten van het zonnepark. Bij zonnepark Sunspace kan dat op de volgende manieren:

  • Omwonenden kunnen investeren in het zonnepark via obligaties met een vaste rente. Om als eerste op de hoogte te zijn van de mogelijkheden hiervan kunnen omwonenden zich inschrijven voor de nieuwsbrief van het zonnepark op www.sunspace.nl.
  • Het zonnepark levert een jaarlijkse bijdrage aan het duurzaamheidsfonds van de gemeente Noordoostpolder.
  • Als het zonnepark winst maakt, gaat er een bijdrage naar de SENF. Hiermee gaat de stichting lokale projecten voor inwoners in de polder realiseren.

HVC ontwerpt zonneparken die opgaan in het landschap
In het ontwerp van het zonnepark is zorgvuldig rekening gehouden met de inpassing in het landschap, de natuur en de omwonenden. Langs de vier afzonderlijke zonnevelden op het terrein van NLR worden bijvoorbeeld schuine hellingen (taluds) met kruidenrijk grasland, een natuurlijke, verbrede oever langs de sloot en een brede bosrand aangelegd. Hierdoor worden de zonnepanelen zoveel mogelijk aan het zicht onttrokken. Deze groenstroken leveren extra leefomgeving op voor kleine dieren, vogels en insecten.