8 mei 2023

Bouw zonnepark start in mei 2023

Het technisch ontwerp van zonnepark Sunspace is klaar, met de aannemers die het zonnepark gaan bouwen hebben we contracten afgesloten en de financiering is geregeld met de bank. Dat betekent dat we kunnen starten met de bouw van het zonnepark.

De bouw start in mei
In mei beginnen we met de eerste (civiele) werkzaamheden. Dit betekent dat we de velden klaarmaken voor de zonnepanelen. We leggen bijvoorbeeld drainage aan. Dat zijn buizen die in de grond komen om het te veel aan regenwater te kunnen afvoeren. De sloot langs het A-veld maken we breder en er komt een plas-dras zone. In deze zone met riet en andere moerasvegetatie zoals lisdodde, kunnen insecten en andere (water)dieren goed leven. Een andere sloot bij het A-veld dempen we. Tot slot zaaien we de velden opnieuw in met gras. Direct naast het A-veld komt een 10 meter brede strook met struiken en kruiden. Dit ontneemt het directe zicht op de zonnepanelen. Daarna volgt het hekwerk. Vanaf de zomer gaan we de eerste zonnepanelen leggen. 
We verwachten dat het zonnepark begin 2024 klaar is. 

Close

Netaansluiting delen en zonnestroom opslaan
Het zonnepark wordt op het elektriciteitsnet aangesloten via de bestaande netaansluiting op het terrein van NLR. De netaansluiting wordt op deze manier gedeeld met meerdere gebruikers. Op deze wijze maken we slim gebruik van bestaande netinfrastructuur. Hierdoor wordt er minder beslag gelegd op de beperkte capaciteit bij de netbeheerders. Daarnaast onderzoeken we of het mogelijk is om de zonnestroom op te slaan. Dan kan deze gebruikt worden als de zon eens een dagje niet schijnt. Een mooie extra stap in het verduurzamen van de elektriciteitsvoorziening.