Planning

Voordat we met de aanleg van zonnepark Sunspace kunnen beginnen, hebben we een aantal stappen doorlopen. Lees welke stappen dat zijn en krijg zicht op de planning van dit project.

bekabeling voor zonnepanelen
Planning

Welke stappen zijn doorlopen?

  • Op 10 december 2019 was er een informatiebijeenkomst voor omwonenden over de plannen van zonnepark Sunspace. 

  • In de zomer van 2020 beoordeelde de gemeente Noordoostpolder de vergunningaanvraag. Tot 1 oktober 2020 lag deze ter inzage bij de gemeente met de mogelijkheid voor het indienen van een zienswijze.

  • In november 2020 hielden we een bijeenkomst voor omwonenden om de participatiemogelijkheden te bespreken. 

  • De vergunning voor de bouw van het zonnepark werd in mei 2021 verleend.

  • In mei 2023 starten we met de aanleg van het zonnepark. Begin 2024 kunnen we dan de eerste groene stroom leveren.