Ontwerp

In het ontwerp van het zonnepark is zorgvuldig rekening gehouden met de inpassing in het landschap, met de natuur en met de omwonenden. Het zonnepark bestaat uit vier afzonderlijke velden: A, B, C en D.

ontwerp zonneproject Sunspace aan deVoorsterweg te Marknesse

Veld A: brede natuurlijke watergang en groene zone

Veld A ligt in het niet-toegankelijke deel van het NLR terrein en heeft de meeste zonnepanelen. Deze zijn maximaal 3 meter hoog en zijn gelegd in zogenaamde ‘oost-westopstelling’. Hierdoor is de productiecapaciteit hoog. Vanaf de openbare weg zijn de panelen niet te zien door een brede bosrand langs het veld. Direct naast het veld komt een 10 meter brede strook met struiken en kruiden: het leef- en jaaggebied voor bos- en roofvogels, kleine zoogdieren en insecten. De sloot aan de westzijde van veld A krijgt een natuurlijke, verbrede oever. Deze zone met riet en andere moerasvegetatie zoals lisdodde, biedt ruimte aan insecten en andere (water)dieren die daarvan profiteren.

Veld B en C: kruidenrijke taluds

De velden B en C liggen naast het hoofdgebouw van NLR. Vanaf die kant is het bovenvlak van het zonneveld te zien. De fundering is niet zichtbaar door de plaatsing van schuine hellingen (taluds) rond het veld. Deze taluds worden ingezaaid met een inheems kruidenmengsel zodat er een natuurlijke uitstraling ontstaat. Over de taluds en de zonnepanelen heen zijn de natuurlijke bosranden aan de andere zijde van de velden te zien. Vanaf de kant van de openbare weg zorgen de bosranden ervoor dat de velden niet te zien zijn. De zonnepanelen op de velden B en C worden gelegd in zogenaamde ‘zuid opstelling’ en zijn ongeveer 1,50 meter hoog. Dit levert iets minder energie op dan bij een oost-westopstelling, maar is zo beter ingepast in het landschap.

Veld D: open plek in het bos

Veld D wordt aan drie zijden omzoomd door bos. Vanaf de openbare weg is er een mooie inkijk in de open plek in het bos. Ook hier zijn om het veld taluds met kruidenrijk grasland aangelegd. De ongeveer 1,5 meter hoge panelen zijn zo ingebed in hun omgeving.